Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2022 11:47 (Üye) Soru : Hizmet sektöründe dövizle tahsilat yapılabilir yorumunuza istinaden kanunda böyle bir madde gördüm. Hizmet sektöründe bir sınır var mıdır tamamında döviz serbestliğinden söz dilebilir mi. Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

Cevap : Türkiye de yerleşik alıcı ve satıcıların HİZMET alım ve sayımları için Döviz ile ödeme ve tahsilat yapılabilir Hizmet ticaretinde sınırlama yok. Konu ile ilgili aşağıdaki linki de bulunan yazımızı inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3249/Mevzuat-Dosya/25042022-32-sayili-tpkk-tebligi-degisikligi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.