Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2022 18:18 (Üye) Soru : merhabalar 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı resmi gazetede yayımlanan 535 sıra nolu vergi usul kanunu tebliği ile Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır. Burada ki ibarede e-irsaliye zorunluluğundan bahsediliyor, bu firmaların dolaylı olarak e-fatura ve -e-arşive geçme zorunluluğu var mıdır , endirekt olarak e-fatura geçiş nedeniyle takip eden takvim yılı başından itibaren e-defter uygulamasına da geçmesi gerekli midir. Gip portal üzerinden e-irsaliye kullanımına geçilebilmesi için gip e-fatura portalı içinden başvuru yapılabilmektedir.Eğer e-fatura ve e-arşive geçilmesi gerekiyorsa ancak özel entegratör üzerinden e-irsaliye uygulamasına geçiş mümkün görünüyor. bu konu da yardımcı olmanızı rica ederim

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)'e göre; "demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç), mükellefler e-irsaliye uygulamasına geçiş sağlayacaklardır. yukarıdaki kriter kapsamında kalan mükellefler aynı zamanda e-fatura/e-arşiv fatura uygulamasına da geçiş sağlayacaklardır. e-defter uygulamasına geçiş için, e-fatura uygulamasına geçiş kriterlerinizi kontrol etmeniz gerekir. Örnek : brüt satış hasılatı, sektörel yükümlülükler vs İyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.