Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2022 17:12 (Üye) Soru : 2 ortaklı oraklardan biri şahıs bilanço olan diğer ortak ise herhangi bir mükellefiyeti olmayan sadece ortaklıktan pay alan 2 ortaktan oluşan bir adi ortaklık kurduk. bu ortaklık kuruluş yılı itibari ile işletme defteri olarak defter beyan sisteminden beyanları verildi. yıl sonunda ortaklık satış hadlerini geçtiği için adi ortaklığı bilanço usulüne geçirdik ve ortaklık adına bilanço defter tasdiki yaptırdık. Defter tasdik ve BA BS beyanları ile ilgili olarak Gelir idaresi başkanlığı 189 nolu telefondan şu şekilde bilgi aldık: Ortaklık dışında bir geliri olmayan mükellef defter tutmak zorunda değildir. bu özelliklere sahip mükellef buna istinaden ortaklığın defter tasdik bilgilerini defter beyanda bilanço geçiş kısmına girerek bilançoya geçiş yapmalarında bir sakınca yoktur. BA BS beyanları ortaklık adından verilir. Ortaklık dışında bir geliri olmayan mükellef bilançoya geçiş yapsa bile BA BS vermek zorunda değildir sadece aldığı paydan dolayı gelir geçici vergi ve gelir vergisi beyan etmesi yeterlidir BA BS beyanları verme yükümlülüğü yoktur.BA BS beyanlarının ortaklık adından verilmesi yeterlidir. Bu işlem sadece ORTAKLIK HARİCİNDE GELİRİ OLMAYAN mükellef için geçerlidir diye bize bilgi verdiler. ÜSTADIM BİZDE BU BİLGİYE İSTİNADEN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ. KOLAY GELSİN.

Cevap : SORUNUZ AŞAĞIDAKİ GİBİ 09/06/2022 Tarihinde yanıtlandı Bu konuda başka yorumumuz yok. Adi ortaklık da B formu ORTAKLIK TARAFINDAN verilir. Adi ortaklık dan gelir elde eden kişi payı oranınca Geçici vergi beyannamesi ve yıllık GV beyannamesi verir ayrıca B formu vermez. Adi ortaklık da ortak olan KİŞİ ayrıca defter tutmaz.Defteri zaten adi ortalık tutuyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.