Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2022 12:38 (Üye) Soru : 2 ortaktan oluşan kuruluş yılı itibari ile işetme defteri olarak defteri tutulan bir adi ortaklık yıl sonunda defter tutma hadlerini geçtiği için takip eden sene bilanço usülü defter tasdiği yapılarak bilanço usulunde tutulmaya başlanmıştır. size sormak istediğim sorum şudur. Adi ortaklık gelirinden başka geliri olmayan ortak Adi ortaklık bilanço olduğu için vede ortaklıktan aldığı pay hadlerin üzerinde olduğu için bu ortak defter tutmak zorunda olmadığı halde bilanço usülü defter tasdiki yaptırmak zorundamıdır ve BA BS ler ortaklıkdan veridlği için ayrı olarak bu ortakda BA BS vermek zorundamıdır

Cevap : Adi ortaklık da B formu ORTAKLIK TARAFINDAN verilir. Adi ortaklık dan gelir elde eden kişi payı oranınca Geçici vergi beyannamesi ve yıllık GV beyannamesi verir ayrıca B formu vermez. Adi ortaklık da ortak olan KİŞİ ayrıca defter tutmaz.Defteri zaten adi ortalık tutuyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.