Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2022 16:18 (Üye) Soru : Oturma musadesi olan yabancı uyruklu bir kişiyi SGK olarak nasıl ise baslatiriz... Bununla ilgil tebliğ var mı.

Cevap : Çalışma izni olmadan yabancıların çalıştırılması mümkün değildir. Yurtiçinden yapılan çalışma izni başvurularında çalışma izni verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak üzere Emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. İkamet izni için Emniyet makamlarına başvuru yapılan (veya randevu talep edilen) tarihi takip eden 15 inci gün akşamına kadar işyeri tescil bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenlerce kağıt ortamında düzenlenerek ilgili SGK merkezine verilmesi gerekmektedir. Yurtdışından yapılan başvurularda ise; yabancı şahıs en geç 90 gün içinde ilgili T.C. konsolosluğundan çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapacaktır. Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi takip eden 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için Emniyet makamlarına başvuruda bulunulması, Emniyet makamlarına müracaat edilen (veya randevu talep edilen) tarihi takip eden 15 inci gün akşamına kadar işyeri tescil bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenlerce kağıt ortamında düzenlenerek ilgili SGK merkezine verilmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.