Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.06.2022 09:45 (Üye) Soru : merhabalar.. *belgeli olarak 2.el oto ticareti yapan mükellefimin Şekerbank T.A.Ş. genel müdürlüğünden aldığı araca fatura kesilmemiş.. *mükellefim bu aracı satarken özel matrah uygulayarak (alış/satış arasındaki farka % 18 kdv ile) fatura kesmiştir. *vergi mükellefi olmayanlardan alışlar olarak düşünülebilirmi..? doğru mu yapmıştır.. *görüşünüze ihtiyacım var.. teşekkür eder,sağlıklı günler dilerim..

Cevap : Şekerbanl BSMV mükelelfi dir.Bankacılk faaliyeti dışındaki işlemleri için Fatura düzenlemek ve KDV tahsil etmek durumundadır. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesinin 2. fıkrasında; "Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçlan ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir." denilmektedir. Aynı maddenin son paragrafında da ''2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların banker sayılacağı'' belirtilmektedir. BANKA nın sadece banka muameleleri nedeniyle lehine aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmakla birlikte, aynı şirket tarafından yapılan sabit kıymet satışı (gayrimenkul) Taşıt satışı banka muamelesi sayılmadığından, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmamaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi dir. Banka tarafından yapılan ve banka muameleleri sayılmadığı için banka ve sigorta muamelelerine tabi olmayan Taşıt satışına katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.