Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.06.2022 09:45 (Üye) Soru : Selamlar Üstatlarım, 28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7407 sayılı Kanun ile 31.03.2022 tarihinde bilançoda bulunan dövizlerin dönüşüm kuru ile kur korumalı mevduat hesabına geçildiği takdirde kurumlar vergisiden müstesnadır. Açıklaması yer alıyor. Benim size sormak istediğim biz haziran ayı içerisinde kkmh geçiş yaptığım takdirde 2. geçici vergi dönemi ile kkmh na geçtiğim tarih arasına kur farkı geliri yansıtacak mıyım yoksa bu vergiden istisna olmuyor mu.

Cevap : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin mevcut halinde kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında mevcut olan yabancı paralarını maddede belirtilen sürelerde Türk lirasına çevirmeleri durumunda istisna düzenlemeleri yer almaktadır. YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE 31/12/2021 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALMASA DAHİ 31/3/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARIN 2022 YILI SONUNA KADAR TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DURUMUNDA, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına 30/6/2022 tarihli veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmektedir. Eklenen diğer fıkrayla da Türk Lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması amaçlanmaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.