Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2022 12:46 (Üye) Soru : sayın ilgili asgari ücret alan işçi zaman zaman işe geç geliyor (örneğin ayda toplam 5 saat) bu işçinin ücretinden kesinti yaptığızda sgk gün sayısını 30 gün fakat prim esas kazanç ne kadar gösterilecek ayrıca bordrodaki net ücret ne kadar olacaktır.? (brüt 4.892 ,80 tl olması gerekir alacağı net ücretin 4.158.88 tl )

Cevap : İşçinin yükümlülüklerinin kapsamını, bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile yasal düzenlemeler belirlemektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde ücret ve ücretin ödenmesi: “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde tanımlanmıştır. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 393 üncü maddesinde ise, “İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeye, iş sözleşmesi denir.” hükmü yer almaktadır. İşçinin 5 saatlik işi karşılığı yapılacak ödeme ücretinden düşülmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.