Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.06.2022 14:19 (Üye) Soru : MERHABA ! KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI İLE İLGİLİ OLARAK 483.000 TL. SINIRINI AŞAN MEVDUAT GELİRİ OLANLARIN BU TUTARLARLARLA İLGİLİ 30/06/2022 TARİHİNE KADAR VERGİ DAİRESİNE YMM RAPORU İLE BİLGİ VERİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR BİR SÖYLENTİ VAR AMA BUNUNLA ALAKALI OLARAK İNTERNETE VERİLECEK VERİLMEYECEK GİBİ ÇEŞİTLİ HABERLER VAR ODANIN KONU İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMASI VAR MI MALİYEDEN KONU İLE İLGİLİ BİR BİLGİ VAR MI ACABA? İYİ GÜNLER

Cevap : 1992 yılında yayınlanan 5 Seri No’lu SM, SMM VE YMM Kanunu Genel Tebliği ile sayılan bazı kurumlar vergisi istisnaları ile bu istisna ve indirimler dışında kalan veya bu istisna ve/veya indirimler kapsamında olup da yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisnalar veya indirim konusu yapılan tutarlar toplamı belli tutarı aşan mükellefler için vergiden istisna tutulan veya indirim konusu yapılan işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulan veya indirim konusu yapılan tutarların; kurum kazancından indirilmek suretiyle yararlanılabilmesi; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek "Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları" ile belgelenmesine koşuluna bağlanmıştır. Burada anılan sınır 2021 yılı için 483.000 Liradır. Dolayısıyla kur korumalı mevduat istisnasından sınırın üstünde yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu konuda yeminli mali müşavirlerden tasdik raporu düzenletmeleri gerekir. .Raporun Haziran ayı sonuna kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir Bu sürede de rapor ibraz edilmezse, mükellefin istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.