Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2022 14:12 (Üye) Soru : iyi günler üstadım, inşaat yapım işiyle uğraşan firmanın bir inşaat sgk dosyasında yapı ruhsatında şantiye şefi kadın inşaat mühendisidir. 1-şantiye şefinin kadın olması part-time sgklı olarak bildirilmesinde sakınca varmıdır. 2-şantiye şefi tam zamanlı olarak başka bir yerde çalışıyorsa, part time olarak şantiye şefliği yapabilir mi.

Cevap : 1. Fiilen yaptığı iş buysa ve ispatı mümkünse bir sıkıntı olmayacaktır. Ancak ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler "Madde 4* — 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz. Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.