Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2022 09:32 (Üye) Soru : Sn Danışman İşletme Defterinden Şahıs Bilançoya Geçtik Resmi Kayıt ve İşlem Olarak "Sermaye Hs." Konusunda Yapılması Gereken İşlemler Nedir?

Cevap : özellik ile yapılacak bir işlem yok. Bialanço yaratmak için Aktif ve pasif hesaplar yaratılır.Aktifde Kasa varsa Banka Ticari mal demirbaş alacaklar ve diğerleri Pasifde ise ödenecek vergi sgk satıcılar Banka Borçları ve diğer pasif karakterli hsaplar ile aradaki oluşan fark sermaye hesabı olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.