Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2022 09:53 (Üye) Soru : erhaba kolay gelsin, Şirketimiz 27/05/2022 tarihli karar ile tasfiye ye girmiştir. Tasfiyemiz ise 03/06/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Öncelikli olarak ne yapmam gerekiyor acıkcası bilmiyorum.ilk sorum mayıs ayına ait beyannamelerimi nasıl verecegim.2 sorum tavsiyeye giriş beyannamemi ne zaman vermem gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

Cevap : Öncelik ile tasfiye işlemleri konusunda İnternet de yayımlanmış uygulamalı örnekli makaleleri inceleyiniz. Genel bir bilgi birikiminiz olmaz ise işlemleri yapamazsınız. Mayıs ayı beyannameleri sürelerinde verilecektir. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği 03/06/2022 tarihini takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2022-03/06/2022 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-25/Ekim /2022 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.