Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2022 15:00 (Üye) Soru : Sayın Dadışman, İşyerimizin çalışanı, yıllık izin hakkını kazanmış, fakat işverene sormadan izine ayrılmıştır. İşe gelmediği günler için tutanak tutup işten çıkarma hakkımız varmıdır? Saygılar...

Cevap : Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. Doğru olan işçinin yazılı talepte bulunması ve de işverenin onaylaması halinde izin hakkı doğmuş olacaktır. işçinin izinsiz işe gelmemesi halinde işe gelmeme ihtarnamesi düzenlenmelidir. Eğer ihtarnameye haklı ir cevap gelmez ise ihbar öneli artı 6gün beklenilerek çıkış işlemi yapılabilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.