Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2022 17:11 (Üye) Soru : Merhaba, Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerden örneğin; Torna tesfiye veya kalıp imalatı yapanlar. yahut Demir doğrama atölyesi işletenlerin E-irsaliye, E-faturaya geçme zorunluluğu var mıdır? Tebliğde bahsi geçen imalatçılar kimlerdir?

Cevap : Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına 01/07/2022 Tarihinden itibaren geçiş yapmaları zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.