Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2022 19:06 (Üye) Soru : Sayın Yetkili SGK işyeri adres değişikliğin İşyeri Adres Giriş Sistemi Sistemi V1.0 üzerinden adres güncelleme yapınca bildirim yapma sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor muyuz. Ayrıca dilekçeyle bildirmek gerekiyormu. Saygılar

Cevap : işyeri adres değişikliğinin yazılı olarak bildirmine ilişkin SSİY de 33 madde (2) İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur. denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.