Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2022 09:06 (Üye) Soru : merhaba, arsa sahibi ve mütahit arasında yapılan kentsel dönüşüm amaçlı arsa payı karşılığı gelir(hasılat)paylaşımı kapsamında sözleşme yapılmış olan bir inşaat projesinde mütahit ile alt taşeron sözleşmesi düzenleyerek inşaatın sıva işlerini üstlenmiş bulunmaktayız. İnşaat kentsel dönüşüm kapsamında olduğundan mütahitle yaptığımız sözleşme damga vergisinden muaf mıdır? sözleşmede kentsel dönüşüm amaçlı hasılat paylaşımı olmasının damga vergisi muafiyetine etkisi var mıdır ? kat karlığı inşaatlarda mütahitle ile yapılan taşeron sözleşmeleri damga vergisinden muaf, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlarda ise mütahit ile arsa sahibi arasındaki sözleşme damga vergisinden muaf fakat mütahit ile alt taşeron arasındaki sözleşme damga vergisinden muaf değil diye biliyorum. doğrusu nedir üstadım.teşekkürler

Cevap : İnşaat projesinde mütahit ile alt taşeron arasında yapılan sözleşme için DV muafiyeti uygulanmaz. Muafiyet Mütahhit ile arsa sahipleri arasındaki sözleşme içindir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.