Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2022 19:10 (Üye) Soru : Merhaba, personele maaşından kesilmek üzere 10 taksitte alınmak üzere verilen avans işlemlerinde bordroda göstermek gerekiyor mu? Asgari ücretliyi örnek alırsak 4.253 TL'ye + 5000 avans versek Ödediğimiz ayın bordrosunda ücrete ilave o ayın bordrosunda 9.253 TL mi göstermemiz gerekiyor. Eğer öyle ise bir sonraki ayda kesinti yapılınca 4.253-500: 3.753 tl mi bordroda gösterilecek. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap : Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenilmesi halinde avanstan söz edilir. Avans almış olan bir sigortalı, aldığı avansı karşılayacak bir süre çalışmadan herhangi bir suretle işten ayrılabilir. Bu taktirde, avans sigortalının şahsi borcu durumuna geçecektir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hak edilmemiş bir ücret olması bakımından prime tabi tutulmayacaktır. Avans ödemesi sırasında prim kesilmeyecek, avansın mahsup edilmesi halinde de hak edilen ücret tutarı üzerinden prim hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.