Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.06.2022 10:59 (Üye) Soru : işletmemiz kayıtlarında bulunan ve faydalı ömrü bitmiş bir taşıt için VUK Geçici 32. maddesine istinaden yeniden değerleme yapabilirmiyiz ? Yapılabilmesi halinde kayıtlı değeri 100.000.00 TL iktisap tarihi ocak 2010 olan bir taşıt için ayrılan amortisman 100.000.00 TL olması halinde bu araç için yeniden değerleme nasıl yapılabilir? Yeniden değerleme sonucu çıkacak güncel rakamlar ne olması gerekir?

Cevap : Bahsettiğiniz müşteriniz VUK Geçici 32. maddeye göre Bilanço da kayıtlı ATİK (Taşıtlar dahil) Yeniden değerleme yapılabilir Yapılan değerleme sonucu oluşan değer artışı için % 2 Vergi ödenir. Uygulama için 537 sayılı VUK Genel Tebliğini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.