Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2022 19:20 (Üye) Soru : Merhaba, 01.05.2022 itibari ile adres değişikliği yaptığımız serbest meslek erbabının adres değişikliğini 22.06.2022'de bildirdik. Yeni nakil olduğumuz SGK tescil birimi 30.04.2022 itibari ile eski SGK kaydımızın olduğu birimden nakil çıkış işlemi yapıp, yeni SGK kaydımızın olduğu SGK numarasına nakil giriş yapmamız gerektiğini. Ayrıca Nisan ayı için çıkış tarihinin de olduğu SGK düzeltme beyannamesi vermemiz gerektiği söyledi. Bu bilgiler doğru mu? Ve düzeltme vermemiz durumunda ceza çıkar mı?

Cevap : Doğru. Adres değişikliği bildirimi; (2) İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.