Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2022 08:45 (Üye) Soru : tranist ticaretten (almanya) doğan satışımızı gümrük beyan evrağı bulunmuyor kdv beyannamesinde istisnalar sutünunda nerede göstereceğimizi bulamadık. Okuduğumuz yazılarda kdv beyannamesinde gözükmicek diyor ama satış faturasından dolayı kümülatifimiz oluşmuştur ve bir yerde göstermemiz gerektiğini düşünmekteyiz.

Cevap : Transit ticaret ile yapılan teslimler KDV beyananmesinde beyan edilmez. Sadeece muhasebe kayıtlarında yer alır. Ancak; KDV Kanununun 16/1-c maddesine göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerini uygulandığı malların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Buna göre; yurt dışından satın alınan gümrük antreposundaki henüz millileştirilmemiş malların, Türkiye’de yerleşik bir firmaya teslimi Kanunun 16/1-c maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. KDV beyannamesin de KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA GİREN İŞLER Bölümünde 235.kod a yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.