Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2022 12:48 (Üye) Soru : Sevgili Meslekdaşım. 1 - G.M.S.İradından dolayı vergi mükellefi olan bir kişi, Elindeki altın ve döviz miktarını aftan yararlanmak için vergi dairesine bildirebilirmi? 2 - Şirket aktifinde yer alan bir dairenin 2012 yılında alış tutarı 432.000.- TL'dir. 169.000.- TL. Amortisman ayrılmıştır. Bu dairenin fiyatını rayiç bedele göre aktifleştirmek istiyoruz. Öneriniz nedir. Kolay gelsin.

Cevap : 1-Varlık Barışından yararlanmak için Ticari kazanc ve serbest meslek kazanvımükellefiyeti olması gerekir. 2-Aktife kayıt edilen Binalarda Yıllık % 2 amortisman ayrılır. 10 yıl için % 10 toplam 43.200 TL amortisman ayrılır Yaptığınız hesap yanlış . VUK Geçici 32. maddeye göre Bilanço da kayıtlı ATİK (Binalar dahil) Yeniden değerleme yapılabilir Yapılan değerleme sonucu oluşan değer artışı için % 2 Vergi ödenir. Uygulama için 537 sayılı VUK Genel Tebliğini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.