Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2022 09:43 (Üye) Soru : Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2021 yılı için 483.000 TL’yi aşması halinde 2022 Haziran ayı sonuna kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Denmektedir. Bizim bu tutarı asan nakdi sermaye faiz indirimimiz bulunmaktadır. Bu durumda da yine YMM rapor duzenletmemiz gerekiyor mu?

Cevap : Nakdi sermaye faiz İNDİRİMİ konusunda YMM raporu düzenlenmez. Yapılan işlem istisna değil ki rapor olsun . Rapor KV den istisna olan işlemler için düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.