Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2022 19:42 (Üye) Soru : sayın danışman. 1- yeni kurduğumuz anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ve başkanı olan kişi kendi şirketinde 4a SGK lı olarak çalışabilir mi ? 2- eğer üye kendi şirketinde sgk lı çalışamıyorsa, başka bir şirkette 4a sigortalısı olarak çalışıp ortağı olduğu şirketini yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak temsil edebilir mi ? teşekkürler.

Cevap : Anonim şirkete ortak yönetim kurulu üyeleri Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının b bendinin 3 numaralı altbendi hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamındadırlar. Ancak şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, şirket tüzel kişiliği ile aralarındaki ilişkinin vekalet akdine tabi olması nedeniyle –aralarında bir hizmet akdi bulunmamasının doğal sonucu olarak- Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının a bendinin hükmü gereği zorunlu sigorta kapsamında değerlendirilemezler. Ayrıca bu kişiler Kanunun 4. maddesi ile düzenlenen zorunlu sigortalılık statülerinin kapsamında da değillerdir.Ayrıca şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır. 2. Başka işyerinde fiilen çalışmaları halinde 4a sigortalı bildirilmelerinde yasal bir engel bulınmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.