Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.06.2022 09:15 (Üye) Soru : 2021 YILINDA kurumlar vergisi beyannamemizde Kar çıkmıştır. Bu kar karşılığı vergi indirimli kurumlar vergisi ile karşılanmış ufak bir kısmıda mevduat stopaj ödemelerinden karlanmıştır. Kapanış kaydını yaparken herhangi bir vergi karşılığı Ayırmadık ve dolayısıyla gelir vergisi stopajı 193 hesapta kaldı. 2022 yılında yapılması gereken kayıt nasıl olması gerekir?

Cevap : Dönem sonunda şirketin Dönem Kar/Zararı hesabı nasıl oluşturulur. Gelir tablosu kalemlerini karşılıklı olarak kapatmak gerekir. Aşağıdaki kaydın yapılması lazım, ------------------------------------------31.12---------------------------------------------- 600 XXX 601 XXX 602 XXX 640 XXX 641 XXX 642 XXX 643 XXX 644 XXX 645 XXX 646 XXX 647 XXX 649 XXX 671 XXX 679 XXX 690 XXX Gelir hesaplarının dönem kar/zararına aktarılması Daha sonra GİDER hesaplarını dönem kar zararına aktarırız, --------------------------------------31.12--------------------------------------------- 690 XXX 610 XXX 611 XXX 612 XXX 620 XXX 621 XXX 622 XXX 623 XXX 630 XXX 631 XXX 632 XXX 653 XXX 654 XXX 655 XXX 656 XXX 657 XXX 659 XXX 660 XXX 661 XXX 680 XXX 681 XXX 689 XXX Gider hesaplarının dönem kar/zararına devri ? Dönem sonunda dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı nasıl hesaplanır? (Dönem Karı Çıkması Halinde ) Tüm yansıtma hesapları yapılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleriz ve çıkan rakamı % 23 ( Kurumlar V ORANI ) ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız -------------------------------------31.12------------------------------------------- 691 XXX 370 XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ---------------------------------------------------------------------------------------- Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 690 XXX 691 XXX 692 XXX (Dönem net karı hesabı) Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 590 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- ? Hesap dönemi ZARAR ile kapanırsa Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) BORÇ (ZARAR) bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net zararına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 690 Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net ZARARINA (591) aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 591 XXX 692 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- ? Son Dönem Geçici Vergi Tahakkukunu ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 193 XXX 360 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ Bu işlemin ardından 193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesap 370 hesabı geçmemeli. ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 371 XXX 193 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ ? Hesaplanan Kurumlar vergisi Geçici vergi ile ödenmiş ise aşağıdaki kayıt 31/12 de yapılır. ---------------------------------------31.012----------------------------------------- 370 XXX 371 XXX -------------------------------------------------------------------------------------- ? Ertesi yıl nisan ayında VARSA kurumlar vergisinin ödenmesiyle birlikte 370 ve 371 hesap karşılıklı kapatılır. ---------------------------------------25.04----------------------------------------- 370 XXX 371 XXX -
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.