Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.06.2022 12:31 (Üye) Soru : Danışmak istediğim konu Bir Ltd.Şti. mükellefimiz Türk Eğitim Vakfına her ay 1000,00 tl Öğrenci eğitimi bağışı yapmaya başladı ve TEV vakfının Vergi muafiyeti bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. Şeklindeki statüye sahibin bu yaptığımız bağışla sizlere sormak istediğim üstatlarım. Ben bu Bağış giderini yıl içinde herhangi bir gider kaydı yapmayıp K.V. Beyannamesinde İndirim ve istisnalar alanında mı beyan edeceğim. Yoksa yıl içinde makbuzlar geldikçe kkeg yapıp yıl sonu da beyannamede mi gider göstereceğim. Şimdiden çok teşekkürler.

Cevap : Yıl içinde makbuzlar geldikçe kkeg yapıp yıl sonu da beyannamede KV matrahına ilave edilir. Daha sonra KV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.