Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 09:01 (Üye) Soru : İşverenin yıl içinde mazeretsiz olarak verdiği izin süreleri mesela bugun öğlene kadar gelmeyeceğini özel bir işi olduğunu söleyen işçinin yıl içinde kullanığı bu izinler yıllık izin süresinden düşülürmü. Teşekkürler

Cevap : Mazeret izni işçi kişisel veya özel hayatında iş ile bağlantılı olmayan bir durum ile karşı karşıya kaldığından iş sözleşmesinden (ya da toplu iş sözleşmelerinden) ötürü verilen bir izin türüdür Mazeret izin süreleri belirli şartlarda farklı sürelerde verilmektedir. Yine iş hukukunda izin çeşidi olarak gösterilmesine rağmen ek 2. madde kapsamında sayılmayan izin çeşitleri de bulunmaktadır. İş sözleşmesiyle tanımlanması gereken izinlerdir. Bu şarlar dahilinde ise yıllık izinden düşülmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.