Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 09:01 (Üye) Soru : Firmamızda, İşveren tarafından işten çıkışı yapılacak personelin yıllık izin hakkı ödemesi yapılmak isteniyor. Ancak, işçi izin hakkını para olarak istemiyor. İzin hakkını kullanmak istediğini belirtti. İşten çıkışlarda tüm hakları ve yıllık izin ücreti ödenerek çıkış yapılabilir mi? Yıllık izin kullandırılmayıp, ücreti ödenirse problem yaşanır mı?

Cevap : İşten çıkışta yıllıkücretli izinin ücret ile ödenmesi mümkündür.İş Kanunu 59. maddesine göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.