Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 08:42 (Üye) Soru : değerli üstadlarım; KDV kanunu 17 madde 4-r istisnası ile alakalı sorum; otel işletmeciliği yapan A.Ş Bankadan kullanmış olduğu kredi borcunu ödeyemediğinden borcuna karşılık olarak TAŞINMAZını (oteli) bankaya Vefa hakkı (geri alım) sözleşmesi ile devretti Vefa hakkı sözleşmesi ile tapuda taşınmaz devri yapıldı. Devire ilişkin Fatura Düzenlendi. KDV kanun madde 17/4-r ye göre KDV istisnası nedeni ile KDV den istisna işlem gerçekleşti. Yapılan Bu işlem KDV beyannamesine dahil edilecek midir ? (Afyonkarahisar defterdarlığı 22/08/2013 tarih 63611781-KVK.ÖZLG.206-30 Sayılı benzer bir durum için verdiği özelgede Teminat amacıyla söz konusu taşınmazın devir işleminin satış işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu işlem KDV nin konusuna girmemektedir diye verdiği bir özelge de var) KDV den İstisna yapılan bu İşlem KDV beyannamesine dahil edilmeli midir ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım

Cevap : Özelgenin yorumu olmaz. Her özelge talep eden müjkellef içindir. KDV 17/4-r maddesine göre yapılana teslimler KDV den istisnadır.KDV beyannamesinde beyan edilir.(kısmi istisna bölümü 220 kod)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.