Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 12:25 (Üye) Soru : Merhaba; 19.04.2022 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme ile Türkiye içinde alımı ve satımı yapılan menkullerde Türk Lirası ile ödeme yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ihraç kayıtlı işlemleri de kapsamakta mıdır ? Örneğin; ihraç kayıtlı olarak yurtiçine satışını yaptığımız malların bedellerini de Türk Lirası olarak mı tahsil etmeliyiz ? Konu hakkında değerli yorumlarınızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : İhraç kayıtlı teslimlerde alıcı da satıcı da Türkiyede yerleşik kişilerdir. Teslim yurt içinde yapılmalktadır. Ödeme ve tahsilatın TL ile yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.