Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 13:42 (Üye) Soru : Sayın ilgili, 16.06.2022 tarihinde tescilin ardından mükellefim tür değişikliğine giderek Ltd. Şti. den A.Ş. ye dönüşmüştür. Dolayısıyla Bu tarihi takip 1 ay içinde Ltd. Şti. Kurumlar beyanı vermesi lazım. Normalde bu beyan en geç 15.07.2022 tarihinde yapılmalıdır. Mali tatil dolayısıyla bu bu beyannamenin veriliş tarihinde değişiklik var mıdır? Varsa son tarih nedir? Saygılarımla,

Cevap : 5604 Sayılı Kanun madde 1 ile ‘BEYANA DAYALI TARHİYATTA, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin uzayacağı’ hüküm altına alınmıştır. İlgili hükme göre mali tatil kapsamında beyana dayalı vergilerde beyan sürelerinin mali tatilin son gününden itibaren 7 gün uzayacaktır. Bu durumda Normalde bu beyan en geç 15.07.2022 tarihinde yapılması gerekirken, yukarıdaki hükme göre (beyan süresi 1 ila 20 Temmuz arasına isabet ettiği için) beyan süresi 7 gün uzayacak ve beyanname en geç 27 Temmuz tarihine kadar verilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.