Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 13:45 (Üye) Soru : Merhaba Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları, binek otomobillere ait araç alımındaki kredi faiz gideri ilk yıl içinde gidere atılabilir mi ? Maliyetine atılmak zorundamı ? Teşekkürler

Cevap : Alım satıma konu olan taşıtlar için (işletmede kullanılan taşıtlar hariç) ödenen faizler giderleştirilir. Söz konusu faiz gideri için Fianansman gider kısıtlamsı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.