Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 15:55 (Üye) Soru : Sayın danışman ; mükellef ile sözleşmem 31.05.2022 tarihi itibariyle fesh olmuştur. 2022 2 dönem geçici vergi(nisan-mayıs-haziran) 2022 2 gekap(nisan mayıs haziran) 2022 3 aylık muhtasar (nisan-mayıs-haziran) dönemlerine ilişkin beyannameleri kimin vereceği konusunda bilginizi rica ederim

Cevap : Beyananmeler 3 aylık dönemlere ait olduğu için söz konusu beyananmeleri yeni meslek mensubu ile görüşüp biriniz tarafından verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.