Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2022 09:58 (Üye) Soru : merhaba,inşaat işi ile iştigal eden firmanın ruhsat tarihi 23.09.2019. inşaat sgk dosya başlangıcı 18.05.2021 inşaat bitiş tarihi 30.06.2022. bu tarihlere göre bakıldıgında sgk işçilik maliyeti için hangi yılı esas almamız gerekiyor?

Cevap : Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih)dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.