Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2022 10:02 (Üye) Soru : Merhaba Limited Şirket Hisse devrini İşyeri Bildirgesi Değişiklikler Bölümü Yeni Değişiklik Bölümünden Hisse Devri olarak bildirdim.Ek belgeleride internetten yükledik. Ayrıca EK5 Bağkur işten ayrılış ve Elden SGK ya dilekçe verilmesi gerekir mi ? Hem Hisseyi devredeni bildirmek hemde Hisseyi alanı bildirmek için dilekçe yazılması lazım mı ?

Cevap : Bilindiği üzere, 04/01/2019 tarihli, 239234 sayılı genel yazımızda, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı, İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri- Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacağı, İfade edilmiş idi. Bu defa, yapılan program çalışmalarının tamamlanması neticesinde Hisse Devrine ilişkin bildirimler ile Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış olup, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.