Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2022 12:09 (Üye) Soru : merhaba ; 01.07.2022 tarih itibari ile e fatura geçme durumunda olan mükellef için mali mühür başvurusu yapıldı ancak kargo nedeni ile elimize ulaşmadı; 1-mali mühür olmadan e fatura başvurusu yapılabilir mi 2-eğer yapılamayacaksa 30.06.22 sonrası için cezai durum nedir

Cevap : 1-GİB portalından mürcaat yapılabileceği görüşündeyiz.Konu hakkında GİB e fatura bölümü ile görüşünüz. Bürokratik işlemler konusundadaha fazla bilgimiz yok. 2-01/07/2022 tarihinden sonra e-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt veya e-arşiv fatura düzenlenmesi halinde VUK 353/1. maddeye göre ceza kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.