Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2022 09:25 (Üye) Soru : merhaba 2022 yılı temmuz ayında tasfiyeye giriş yapacağız ve tasfiyemiz 3 ay sonunda bitecek tasfiye giriş beyanı vermek zorunda mıyız yoksa bitişinden itibaren sadece tasfiye sonu beyanı mı vereceğiz ayrıca yasal defter onaylatmak zorunluluğumuz var mı tşk ederim

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanununa göre tasfiye 3 ayda bitemez. TTK da değişiklik yapıldı .Ancak KV de değişiklik yapılmadı . Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Tasfiye dönemi için Ayrıca yasal defterler tasdik ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.