Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2022 09:27 (Üye) Soru : Merhaba, %100 Yabancı sermayeli şirketin yurtiçinde dövizli fatura kestiği yurtiçindeki distrübütörleri ve müşterileri (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2022-32/66 Sayılı Tebliğ nedeni ile )faturalarını TL olarak ödemek istemektedirler. Firma hizmet sektöründedir. Yazılım hizmeti vermektedir. Bu durumda dövizli tahsilat yapabilir mi? Konuyu aşağıdaki mevzuat çerçevesinde de değerlendirebilir misiniz? TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34) Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler MADDE 8 – (Mülga:RG-11/7/2009-27285) (Yeniden Düzenleme:RG-6/10/2018-30557) (Değişik:RG-16/11/2018-30597 (19) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin dövizcinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

Cevap : Yazılım hizmeti Mal teslimi değildir. Hizmet teslimidir. Hizmet teslimleri için Ödeme veya tahsilat Yabancı para birimi ile yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.