Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2022 10:39 (Üye) Soru : Sayın Danışman İşyeri kirası için verilen depozito ve teminat bedelinin kira sonunda geri alınamaması ve mal sahibi tarafından yapılan masraflara sayılması ve üstünede 5.000,00 TL lik bir bedel ödenmesi sonucunda depozito bedeli ve ödenecek ek bedelin gider yapılıp yapılmayacağı ve bu bedel üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : Depozito ve teminatın kiracıya ödenmemesi halinde Mal sahibi nin elde ettiği gelir GMSİ olur. Kiracaı için ise kira gideri olduğu için % 20 GV stopajı yapılır. Bu tutarlar gider olarak kayıtlara alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.