Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2022 15:32 (Üye) Soru : sayın danışman; apartman ve sitelerde kısmi süre ile çalışan temizlik görevlileri gelir vergisinden muaf mıdır? Ayın belirli günleri temizliğe gelmektedir.

Cevap : GVK 23/6.maddesi aşağıdadır. Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir: 6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); Çalışanın sürekli veya kısmi süreli olmasının önemi yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.