Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2022 10:37 (Üye) Soru : İyi günler, firmada çalışan muhasebe müdürümüzün smmm ruhsatı bulunmaktadır. bu durumda firmamızda çalışan muhasebe müdürümüz üzerinden, firmamıza ait beyanname ve e-defter gönderim işlemleri yapabilir miyiz? Şayet mümkünse, bunun için; eski smmm ile sözleşmemizi iptal ettirip, muh. müdürümüz ile sözleşme mi imzalamamız gerekecek? Ayrıca dönem içerisindeki sözleşme değişikliğimiz e-defter gönderiminde bizler için herhangi bir sorun yaratacak mı? Luca programını kullanmaktayız.

Cevap : Şirketlerde bağımlı çalışanların Şirket adına alacakları Beyananme gönderme şifresi ile Beyananme ve bildirimleri gönderebilirler Nu konuda 340 Nolu VUK genel tebliğini iceleyiniz. Meslek mensubu Odamızdan "Oda kayıt belgesi "alacak bu belge ve Şirketin imzaya yetkili kişisi ile VD mürcaat edilir. VD şirket adına beyananme gönderme şifresi veriri. Bağımlı meslek mensubu ile Sözleşme düzenlenmez. Sözleşme serbest çalışanşar ile yapılır. E defter ile ilgili olarak bu işlemlerin ilgisi yoktur.Serbest çalışan meslek mensubu ile sözleşmenin fasih edilmesi için 31/12/2022 tarihine kadar olan ücretinin ödenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.