Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2022 17:02 (Üye) Soru : Merhaba, Tek ortaklı Mali Müş. Limited şirketinde kar dağıtımı olur mu? Olmaz ise şirket sahibi geçmiş yıl karını nasıl alabilir?

Cevap : Elbette kar dağıtımı yapılır. Şirket ister bir ,ister 100 ortak olsada kar dağıtımı için karar alınır Geçmiş yıl karı dağıtılır.Dağıtımda % 10 GV stopajı yapılır Elde edilen kar payı GVK 86.maddedeki koşullara göre ve GVK 22. maddedeki istisna düşülerek MSİ beyannamesi verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.