Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.07.2022 18:13 (Üye) Soru : Merhabalar üstad. 2 adet sorum bulunmaktadır. 1. işe giriş bildirgesi iptali bir sonraki iş günü gün sonuna kadar iptal edilebiliyor olmasına rağmen mali tatil döneminde aradan bir iş gününden daha fazla zaman geçmesi durumunda işe giriş bildirge iptali yapılırsa ipc uygulanır mı? 2. 30.06.2022 tarihinde İşten ayrılan personelin ayrılış bildirgesi 10.07.2022 tarihine kadar bildirilmesi gerekirken mali tatil sebebiyle 10 günlük sürenin aşılması durumunda 30.06.2022 tarihine çıkış bildirgesi düzenlenirse ipc uygulanır mı? İyi çalışmalar.

Cevap : mali tatil süresi4. Maddede 506 sayılı Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri İşyeri bildirgesi yönünden Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden Prim ödemesi yönünden Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden Kapsamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.