Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2022 10:07 (Üye) Soru : Merhaba. Bir önceki soruma istinaden şunu sormak istiyorum. Serbest meslek mensubunun vergi mükellefi olmayan bir gerçek kişiden satın aldığı ikinci el araç için bu kişiye gider pusulası mı yoksa e-gider pusulası mı düzenlemeli? Bu konuda bir tutar sınırı var mı?

Cevap : e-Gider pusulsı düzenlme zorunluluğu olan mükellefler 509 vuk Gn Tb aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:509) IV.6.4. e-Gider Pusulası Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu "Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde eGider Pusulası uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği gider pusulalarını, e-Gider Pusulası olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanı." Gider pusulasında tutar sınırlaması olmaz. Ödeme Bankadan yapılması halinde gider pusulası düzenlenmez. Banka dekontu gider pusulası yerine geçer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.