Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.07.2022 09:02 (Üye) Soru : Sayın Danışman; 2022/Ocak ayında adreste bulunamama sebebiyle İdarece Re’sen terk edilen Limited Şirket Ticaret sicilinden adres değişikliği yaparak tekrar faal duruma 2022/Haziran ayında gelmiştir. Re’sen terk olan dönemlerde beyannameleri verilememiştir ve İdarece de istenmemektedir. Beyannameleri verilemeyen dönemlere ait defter kayıtlarında işlem yapılmalı mıdır? İlgili dönemlerde fatura alımı ve kesilen fatura olmamıştır. Ancak tahakkuk etmesi gereken devreden Kdv bulunmaktadır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Beyannamesi bahsi geçen dönemde olduğundan verilememiştir. Şirket ile ilgili yapılması gereken işlem ve defter kayıtlarının ne şekilde olması gerektiği hususunda bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap : Mükelelfiyeti kapatılan şirket için Beyananme verilmez , defter tutulmaz. Ancak bu konuda yapılması gerekenler konusunda Vergi Dairesinden bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.