Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.07.2022 09:05 (Üye) Soru : ÜSTADIM İNŞAAT RUHSATINI 09/EKİM/2020 TARİHİNDE ALAN MÜTEAHHİTİN KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM.SAYGILARIMLA

Cevap : a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM) rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. b)- Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. c)- Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. d)- Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. e)-İş yeri teslimlerin metrekaresi ne olursa olsun eskiden olduğu gibi % 18 oranında KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.