Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.07.2022 19:12 (Üye) Soru : Merhaba, 10.10.2016 İşe girişim bulunmaktadır 27.07.2021 tarihinde Askerlik sebebi ile işten ayrıldım, tüm haklarımı kullanarak (tazminatımı aldım) özlük haklarımı aldım. Askerlik bittikten sonra tekrar işe girişim yapıldı, (21.01.2022 tarihinde terhis oldum) 24.01.2022 tarihinde ise işe başladım. Özlük haklarım sıfırlandı mı? izin süresi vs. yeniden mi sıfırdan mı hesaplanacaktır.

Cevap : 4857 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.