Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.07.2022 19:18 (Üye) Soru : Sn:Danışman müşavirliğini yaptığımız özel okul 4 öğrencisini işyerlerine staja gönderdi ve stajer olarak işe girişini yaptı. Stajerlerle ilgili olarak; 1 - bu öğrencilerin sgk prosedürü nasıl oluyor ? 2- bu öğrenciler 6111 ,17103 veya 27103 gibi teşviklerde ortalamaya dahil edileniliyormu? 3- Dikkat edilmesi gereken özel durumlar nelerdir? Teşekkürler

Cevap : 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18'inci Maddesinde yer alan hüküm gereği on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü tutulmuştur. Öğrenci sayısının tespitinde kesirlerin tam sayıya tamamlanması gerekmektedir. 3308 Sayılı Kanun'a göre, 10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Stajyerlerin iş kazası bildiriminin işverenler tarafından 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmesi ve ayrıca ilgili eğitim kurumuna da yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.