Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2022 10:12 (Üye) Soru : Sayın Üstadım; Bilanço esasına göre defter tutan Metal Çelik Alım satımı yapan ŞAHIS işletmesi , Yatırım amacıyla bir işyerini fatura karşılığı 1.000.000.-TL + %18 Toplam 180.000.-TL satın almıştır. Bu işyeri için 1.000.000.- TL.Ticari Kredi kullanmıştır. Ticari kredi kullanması nedeni ile defter kayıtlarında aktifine kaydedilmesi zorunluluk halini almıştır. Alınan işyeri firmanın faaliyetinin icrasında kullanılmayacaktır. Kiralama yoluyla gelir elde edilecektir. SORULARIM; 1- Yatırım amaçlı alınan işyeri için ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi? 2- Yatırım amaçlı alınan işyeri için amortisman ayrılabilir mi? 3- Yatırım amaçlı alınan İşyerinin satılması durumunda Fatura kesilirken uygulanacak KDV oranı ne olmalıdır? 4- Teşekkür eder saygılar sunarım.

Cevap : 1-KDV indirim konusu yapılır. 2-Amortisman ayrılır 50 yıl % 2 3-KDV oranı % 18
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.