Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2022 09:38 (Üye) Soru : Merhaba, Vergi Usul Kanunun mükerrer 298ç ve geçici 32nci maddelerinde düzenlenen yeniden değerleme uygulamasına ilişkin olarak, 2022 Haziran döneminde hem 298ç hem de geçici 32 hükümlerine göre, 2021 Aralık sonu sabit kıymetlerimizi değerlemeye tabi tutacağız. Ancak, değerleme yapacağım Haziran 2022 dönemine kadar ATİK ler için 2022 Ocak-Mayıs aylarında dönem amortismanları da çalışmaya devam edecek. Böylelikle 2021 yılında Net defter değeri devam eden bir demirbaş için hem 2022 ilk beş ayı dönem amortismanı ayırmaya devam edecek hem de haziranda yeniden değerleme ye tabi tutularak değer artışı da kazanmış olacak. Dolayısıyla 2022 yılının ilk beş ayı dönem amortismanı çalışması uygun mudur, ilgili tebliğde bu konuya ilişkin düzenleme var mıdır? Saygılarımla,

Cevap : Konu ile ilgili olarak VUK 537 seri nolu Genel tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.