Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2022 15:23 (Üye) Soru : Merhabalar, 10.10.2016 tarihinde işe giriş - 27.07.2021 tarihinde askerlik sebebi işe işten ayrıldım ve tüm özlük haklarımı aldım, kıdem tazminatı yıllık izin ücreti vs. askerlik süresi 21.01.2022 tarihinde bitti ve tekrar çıktığım firmaya geri döndüm, işe giriş tarihim 24.01.2022 tarihinde yapıldı. Şimdi ben tekrar döndüğüm için İhbar ve Yıllık İzin süresi eskiye dönüş mü hesaplanır yoksa yeniden mi özlük haklarım devam eder. Kısacası askerlik sebebi ile işten ayrılan personel geri döndüğünde özlük hakları kaldığı yerden devam eder mi?

Cevap : önceki çalışmaları sırasında kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten ayrılan ve kendisine hak ettiği kıdem tazminatı ödenen işçi, aynı işyerinde tekrar işe başlayıp kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldığında, kıdem tazminatı ikinci çalışma dönemi esas alınarak hesaplanır. Örneğin, askerlik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılan işçi askerlik dönüşü tekrar aynı işyerine girip kıdem tazminatını alacak şekilde işten ayrıldığında askerlikten sonraki çalışması dikkate alınmak suretiyle kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 4/2’nci maddesinde, “Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu mevzuat hükmü karşısında, işverenin aynı ya da farklı işyerlerinde tekrar çalışmaya başlayan işçinin, izne hak kazanmak için gerekli bir yıllık sürenin hesabında, tasfiye edilmemiş izin sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.